Sofia Wikström

Jag blev klar sjuksköterska 2001 och har sedan dess jobbat inom barnsjukvården.
Första åren på Astrid Lindgrens barnsjukhus med framför allt barn mellan 0 och 18 månader. Jag vidareutbildade mig till barnsjuksköterska 2007 och har sedan dess jobbat på
BVC. Under mina år på BVC har jag haft förmånen att utvecklas i mitt arbete tillsammans med alla fantastiska familjer som jag mött. Denna erfarenhet och mitt eget föräldraskap har givit mig en insikt i hur härligt, svårt, utmanande och roligt det är att bli förälder. Jag har genom åren samlat på mig många olika verktyg och tillvägagångssätt för att kunna vägleda nyblivna föräldrar på bästa sätt.

Det viktigaste inom mitt arbete är att alltid komma ihåg att alla individer är olika.