Sofia Elmström

Jag har följt yogans väg sedan 1997 då jag bodde i New York under en period och började själv undervisa 2001. Sedan dess har denna väg tagit mig på många spännande resor och oanade stigar. Yogan var ett stort stöd under mina graviditeter och förlossningar 2002 och 2007, och det kändes självklart att vilja dela med mig av de verktyg som yogan erbjuder till andra kvinnor och blivande föräldrar. Mina egna graviditeter var väldigt olika och lärde mig mycket om hur man kan anpassa stunden på mattan till var och ens individuella behov så att alla känner sig välkomna i rummet. Inga krav, ingen prestation, inget som ska göras. Ett rum där vi får vara GRAVIDA. Där kontakten med barnet står i fokus och vad vi gör inte spelar så stor roll. Min förhoppning är att du kan ta med dig många av de verktyg från rummet in i ditt liv, för det är där de behövs allra mest.