Sarah Jonsson

Sarah Jonsson har undervisat olika former av hathayoga sedan millenium och är verksam både i Sverige och utomlands. Hon har en beteendevetenskaplig bakgrund med examen i psykologi, med inriktning stress och coping strategier. 
I drygt tio år har Sarah studerat terapeutisk yoga tillsammans med Judith Hanson Lasater och assisterar även vid ett flertal av Judiths utbildningar runt om i världen.
Varmt välkommen till ett härligt yogapass med Sara!