Maria Norman

Jag heter Maria Norman och är barnmorska och instruktör i MediYoga, Gravidyoga och Mamma-Baby-yoga. 
 
I min arbetssituation på förlossningen möter jag ofta kvinnor som är väldigt oroliga och oförberedda. Gravidyoga och profylax ger kvinnan verktyg att hantera oro och stress. Yogan jobbar både fysiskt, emotionellt och själsligt. Övningarna gör den fysiska kroppen smidig, stark och avslappnad. Närvaron ökar, rädslan minskar och en känsla av lugn sprider sig, som ger tillit till den egna förmågan att klara av förlossningen.