Lina Casselbrant

Att stärka tilltron till att du kan, är verkligen något jag brinner för! Jag älskar mitt jobb som barnmorska och ser det som en enorm förmån att stötta under vägen från nygravid, till att föda barn och bli förälder. Att förbereda sig inför förlossningen genom att öva avslappning, andning och mental inställning gör både dig som födande kvinna och partner bättre rustade inför den stora utmaningen som det är att föda barn. 

Under kursen vill jag förmedla förhållningssätt och verktyg att arbeta med så att du och ni ska känna er trygga och förberedda inför förlossningen. Detta ökar tilliten och tilltron till din egen och er gemensamma förmåga att föda barn och bli förälder.

Jag har varit barnmorska sedan 2001 och är även mamma till tre härliga barn. Jag har arbetat med förtidigt födda barn, förlossning, BB och nu på mödravården sedan några år.