Karolina Mannervik

Jag arbetar som barnmorska på en barnmorskemottagning. Jag är gift och har tre pojkar. 

I mitt arbete möter jag dagligen par med olika erfarenheter, förväntningar och livssituationer. Det är en förmån att få möta dessa par och ta del av deras innersta tankar om hur livet med barn kan tänkas bli. Som omföderska ställs man inför andra frågor. Hur ska vi tänka kring syskon, kommer förlossningen bli annorlunda? För mig är det viktigt att som barnmorska möta dem på deras villkor så att deras egna resurser kommer fram. Detta för att optimalt kunna förbereda sig, såväl mentalt och rent praktiskt inför förlossning, föräldraskap och ev syskon.

Profylax ger er en möjlighet att tillsammans i paret stanna upp i vardagen och fokusera på er och ert blivande barn. Med mental förberedelse och avslappning kan ni hitta ett lugnt och tryggt förhållningssätt inför förlossningen. De kommer stärka er både som individer med också som par, så att ni kan få en positiv förlossningsupplevelse.

På amningskursen vill jag ge er en introduktion och kunskap kring mekanismer som styr och påverkar amning och vad som kan underlätta i starten. Framför allt vill jag ge er är en tro på er själva och er kapacitet, tillsammans med er partner.