Karin Lundin

Jag har arbetat 15 år som barmorska. I yrket har jag fått jobba med att hjälpa mammor i alla olika faser, före, under och efter förlossning. Jag har även haft förmånen att med föredrag och i gruppform få arbeta med att förbereda mammor med sina familjer på det som komma skall. 

När jag själv blev mamma fick jag av en kollega hjälp med avslappningsövningar och mental träning, vilket hjälpte mig att lättare kunna möta smärtan under förlossningen. I min roll som barnmorska har jag återkommande kunnat konstatera att mammor som själva eller tillsammans med sin partner förberett sig väl, har bättre förutsättningar till en bra förlossningsupplevelse.

Jag ser fram emot att hjälpa er att få bra verktyg inför er kommande utmaning.