Josefin Hill

Att börja yoga under graviditeten är extra positivt då din kropp är under konstant förändring och det är viktigt att lyssna till din kropps signaler.  

Övningarna hjälper dig att behålla rörligheten, stärka kroppen och hållningen. Blodcirkulationen och syresättningen förbättras både för dig och ditt barn.

Du ökar även din kroppsmedvetenheten och tränar på att vara närvarande i nuet och ger dig själv en chans att stanna upp och vila.

 Andningen och dess inverkan på kropp och sinne har en stor del i välbefinnandet. Det ger ett verktyg i vardagen att möta stress som uppstår och de blivande mammorna

 känner att de kan vara med och påverka sin kropp och sin upplevelse i rätt riktning. 

Lugn, jämn medveten andning ger ro i sinnet och öppnar upp för avslappning.

I yogan tränas även den mentala förmågan och ditt fokus, det hjälper dig att hitta din koncentration och hjälper dig under värkarbetet.

Upplevelsen av tillit till kroppens egen förmåga skapar trygghet och självförtroende inför och under förlossningen.

Att ta med sig dessa verktyg i livet även efter förlossningen som nybliven mamma är så gynnsamt!