Elisabeth Hjärtmyr

Jag heter Elisabeth Hjärtmyr och är barnmorska, barnsjuksköterska och amningsspecialist sedan många år tillbaka och har arbetat på förlossning, barnklinik, mödravård, BB, BVC och amningsmottagning. Jag brinner för och har specialiserat mig inom barnavård och amning, föreläser och har skrivit texter till 1177. För mig är det betydelsefullt att få stötta den blivande familjen i sin nya roll i föräldraskapet.  Att öka på kunskapen till föräldrar om det vi vet och kan idag, så att ni föräldrar utifrån ett eget val kan välja vad som passar just er. Alla föräldrar och alla barn är olika.

Jag vill ge verktyg till er till att lära känna ert barn, ge information och praktiskt stöd till en fungerande amning till er som vill amma. Amningen kan ta lite tid i början då det handlar om mammans; inställning till amning, erfarenhet och tillit. Det handlar också om bröstens olika utseende och om barnets olika personlighet, temperament och munmotorik. Forskning visar betydelsen av att inhämta kunskap under graviditeten som stöd för den första tiden som förälder.

Jag kommer prata om vikten av oavbruten säker hud mot hud, tidig handmjölkning och om barnets närhet till brösten så snart det är möjligt. Förstås kommer jag också ge tips och råd om vad ni kan tänka på vid flaskmatning. Även tips och praktiska råd om den första tiden med ert nyfödda barn och barnavård för att underlätta starten. Att stödja er föräldrar till ett tidigt samspel med ert barn ser jag som en viktig del i mina föreläsningar och att möta blivande föräldrar där just ni befinner er. Att ge stöd och vägledning och få vara med i blivandet av föräldraskapet, så att ni föräldrar känner er mer förberedda och trygga, för barnets bästa.

Jag är mamma till tre barn med tre helt olika personligheter.