Anja Lundström

Mitt namn är Anja Lundström och jag är utbildad barnmorska sedan 15 år tillbaka. Jag har bred erfarenhet av att arbeta med gravida, förlossningar, familjer och barn. Under åren har jag arbetat med förtidigt födda barn, hemförlossningar, förlossningsrädsla samt unga föräldrar. Vidare har jag arbetat med förlossningsförberedelser genom utbildning på flera olika sätt.

Erfarenhetsmässigt vet vi idag att profylax, mental träning, avslappning och förberedelse inför förlossningen är positivt och påverkar upplevelsen av förlossningen för den födande kvinnan och hennes partner/medföljare.

Många föräldrar beskriver sina barns födelse som en av de största händelserna i sitt liv. Kvinnors kraft att föda sitt barn är enorm och det är ett privilegium att närvara under en förlossning. Vikten av ett gott stöd under en förlossning är stort och ett viktigt tema på den här kursen. Gör er redo att möta ert barn.

Själv har jag fött tre barn och har goda erfarenheter av profylax, avslappning, yoga och mindfulness.  Jag ser fram mot att träffa er, träna med er och dela med mig av mina erfarenheter.

 

 

 

 

____

My name is Anja Lundström and I have been a midwife for more then 15 years. I have a broad experience from working with women in all parts of childbearing and childbirth. I have worked with premature babies, home deliveries, women with fear of giving birth and young mothers. I have worked with education in all these fields. By experience we know that Lamaze, mental preparation, breathing will prepare the woman and partner for childbirth in a positive way. Many parents describe the birth of their child as one of the greatest moments in life. Women’s power to give birth is awesome and it is a privilege to participate in this great moment. This course is all about the importance of getting the support you need to give birth with courage. Prepare to meet your child! I myself have three children and have been greatly helped by using Lamaze, relaxation, prenatal yoga and mindfulness during their births. I look forward to meet you and share my experience and knowledge with you.