Helena Ihre

Profylax
Jag är utbildad barnmorska sedan 1998 och har genom mitt arbete fått förmånen att vägleda blivande föräldrar under födandet och även under första tiden med det nyfödda barnet. Jag vill förmedla förhållningssätt, strategier och enkla verktyg som ni båda kan arbeta med och som kommer att hjälpa er att vara väl förberedda under födandet. Jag vill ge er möjlighet att bli ett team och arbetar för en positiv upplevelse av att föda samt en fin start för den nya familjen.

Gravidyoga
Jag är utbildad gravidyogalärare med inriktning på medicinskyoga och fördjupning i födande och kvinnliga hormoner. Gravidyoga är ett fantastiskt sätt att förbereda sig inför födandet. Yogans andningsträning ger dig verktyg att hantera smärtan när du föder och uthållighetsövningarna ger ökad tillit till din kropp och din inneboende kraft. Jag håller en lugn födselförberedande yoga där du får ökad kroppskännedom genom övningar som är anpassade till den gravida kroppen och vi jobbar även med bäckenbotten och mamma/barn meditation.

Det finns mycket forskning på medicinsk yoga som påvisar dess goda effekter. Blivande mammor upplever mindre illamående, mindre ryggbesvär och bättre sömn under graviditeten. Studier visar även att yogans långa djupa andetag förkortar födandeförloppet, minskar användningen av medicinsk smärtlindring och minskar risken för komplikationer.

Amning
Som barnmorska har jag en förståelse av de möjligheter och problem som kan uppstå vid amning. Jag kommer att ge information om amningsstart, vikten av hud mot hud, praktiska tips och råd samt vad senaste forskningen säger. Jag önskar ge en ökad kunskap och verktyg så att amningen bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.